دنیایه بی خورشید

شهر آدمایه سر به زیر

همه به سرشون یه چراغ قوه بستن تا جلوشونو ببینن

اینجا کسی خورشید نمیخواد

کسی ماه رو دوس نداره

همه نیاز دارن جلو پاشونو ببینن فقط

نور چراغ قوه هاشون براشون بسه

 

 

پ.ن : سبک شل سیلور اشتاینی

پ.ن : خورشید معلومه نماد چیه دیگه ؟

/ 2 نظر / 21 بازدید
زمین خورده مغرور

گرچه خیلی روشن نتونستم منظوراین پستتومتوجه بشم ولی منویاداون پستت انداخت که نوشته بودی:به من چه؟من رهگذرم.شایدبشه اینطورازش استنباط کردتوی این زمونه هرکسی به فکرخودشه رنگ مهرتوی زندگیمون کمتربه چشم میخوره.ولی هنوزم هست.هنوزم کسایی هستن که نورخورشیدبراشون تمام زندگیه.کسایی فقط به نورچراغ قوه هاشون اکتفانمیکنن.

booya

آره خوب آدمایی که فقط جلوی دماغشونو میبینن[ناراحت]