....... و من

زندگی من

دود سیگاریه که شده

فاصله نفس هام

 

                                                     

 

خدای من

همین نزدیکی ها

در آغوش معشوق من

به خواب رفته

 

                                                      

 

مسافر

          سکوت

                    قول فردا

ساحل

         غروب

                  صدای باد

خیابون

          بوق

                عبور آدما

معبد

       شلوغ

                تنهاییه خدا

/ 0 نظر / 26 بازدید