شورش (2)

من باهاش جای نمیرم

من به ته این کوچه عادت کردم

من با اون هیچ جا نمیرم

بهشتم باهاش برم

واسم جهنمه

دیگه کاریش ندارم

اون اونور کوچه

من اینور

به این میگن

زندگیه مصالمت آمیز

/ 3 نظر / 3 بازدید
shole

بر حاشيه برگ شقايق مي نويسم : زندگي را از تو خواهم گرفت كه با داغ سياهي كه بر دل داري هنوز يگ گل زيبايي

shole

بر حاشيه برگ شقايق مي نويسم : زندگي را از تو خواهم گرفت كه با داغ سياهي كه بر دل داري هنوز يگ گل زيبايي

mina

جنگ مصالحت امیزیه [چشمک]