به سوی تاریکی

چشمهای نیمه باز

دستای خسته

بال های سیاه

انسان، شیطان خدا

سقوط یک آغاز

نفس های محتضر

پرچمها توی باد

قبر های خالی

دریای پر تلاطم

خون ما، پای جنگل

لرزش صدا قبل اعدام

خدا، شیطان انسان

/ 1 نظر / 29 بازدید
بانو

[گل].....