یه تکه از هیچی های من

تنهایی این نیست که کسیو دوروبر خودت نمیبینی

تنهایی ینی وقتی که نمیبیننت

 

 

انگار از چشه لاشخورام افتاده

دیگه اینجا

مردنم فایده نداره

 

 

شاید لازم نبود بترسی که بهش احساسی داشته باشی

شاید لازم نبود بترسی که تو آغوشت بگیریش

شاید لازم نبود بترسی که دستاشو تو دستات بگیری

شاید فقط باید میشستی و به حرفاش گوش میدادی

شاید اگه پای حرفاش میشستی ................

/ 1 نظر / 24 بازدید
سیب حوا

خاطرات کودکی هامان بخیر یاد بازیها و همسالان بخیر ای دریغا کودکی هامان چه شد رفت از کف، یاد آن دوران بخیر یاد باد آن شیطنت های قشنگ بازی دزد و پلیس بی تفنگ یاد بازی های آن دوران بخیر در حیاط خانه با الاکلنگ توپ بازیگوش ما از ترس شوت شیشه همسایه ها را می شکست .... منتظر حضور شما هستیم.