گشتم نبود ......

خیلی وقته

دارم دنبالش میگردم

دنباله یه

خاطره رنگی می گردم

تو چمدون خاطره هام

هر چی هس

همش 

قهوه ایو

خاکستری

خیلی وقته دنبالش می گردم

تا یادمه دارم میگردم

میدونم بازم

باید بگردم

دنبال یه خاطره رنگی

یه حس خوب

از گذشتم

/ 2 نظر / 5 بازدید
M!na

خوابیده ای زیبایی ات بیدار است کنارت آتش روشن کرده مواظب توست

M!na

[ماچ]