حسرت

دارم فکر می کنم به وقتی که حس کردم دستت تو دستامه

کاش از خواب بیدار نمی شدم

شبها از اون خواب میگذره و من هنوز حسرت یک لحظه از اون رویا رو می خورم...

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
شعله

همه این رویاهها واسه خوابه کاش رویاهارو تو واقعیت می شد دید تا حسرت معنا نداشت