دوستایه خوب

به هر کی گفتم می خوام تنها باشم

هیچکی بهم نگفت نمی خوام تنها باشی

چی بگم؟

بهتره با این دوستام تنها باشم

فقط کاش یادم بره که نمی زاشتم تنها باشین

اینجوری اذیت نمیشم

/ 3 نظر / 3 بازدید
shole

روزی هزار بار بر صفحه دل بنويس:ميان بود و نبودش تنها يک حرف فاصله است!به همين سادگی! و من.... روز و شب جريمه سنگين رفتنت را پرداختم! و جز دل که روزی هزار بار خراش افتاد، کسی نفهميد که از ب، بودنت ،تا نون، نبودت فاصله تا بی نهايت بود ...

mina

دلم گرفته آسمون ، یه کم منو حوصله کن نگو که از این روزگار ، یه خورده کمتر گله کن منو به بازی می گیرن عقربه های ساعتم برگه تقویم می کنه لحظه به لحظه لعنتم آهای زمین یه لحظه تو نفس نزن نچرخ تا آروم بگیره یه آدم شکسته تن

در یک آشنایی دوستانه ما با هم دست دادیم تو فقط دست دادی... و من ..... همه چیز رو از دست دادم