این من نیستم

به من نگاه کن

بگو چی میبینی

من اون دور دورام

یا خیلی نزذیک؟

بگو من کجام

چون دیگه خودمو تو آینه نمیبینم

خیلی وقته تو آینه جامو یکی دیگه گرفته

یکی که شبیه من نیس

فقط ادایه منو در میاره

من کجام؟؟؟

/ 5 نظر / 20 بازدید
زمین خورده مغرور

قشنگ نوشتی سامان جان.آفرین[گل]

βɷɷ¥д

آینه......... زیبا بود...[گل]