نگرد نیس

خیلی دنباله یه مردی گشتم که دلش شاد باشه

اما.....

اونی که دلش شاد بود مرد نبود

هیچ مردیم دلش شاد نبود....

/ 4 نظر / 2 بازدید
عروسک خیمه شب بازی

گشتم نبود نگرد نیست نامرد تر از او .... نظراتم رو فردا با جواب هاشون تایید میکنم[گل]

شعله

راز شاد زیستن انجام آنچه دوست می داری نیست دوست داشتن اون چیزیاست که انجام می دهی شاد زیستن هنر است عزیزم

shole

پس می شه گفت هر کی دلش شاده نامرده ؟؟؟