قول می دم

می خواستم بهت قول بدم همیشه پیشت می مونم

اما دیگه خیلی دیره

اما می تونم به جایه خالیت قول بدم همیشه پیشش می مونم

/ 2 نظر / 3 بازدید
شعله

شاید دیگه نشه قول داد