فرار کن

الو هر جا هستی سریع در رو

به خدا من لوت ندادم

جایه انگشتات رو جنازه دلم مونده بود

..

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
هلنا

سلام چرا خوانده نشدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟[سوال][متفکر]

shole

بزار بگیرنش شاید اینجوری دیگه کسی رو نکشه [چشمک]

مینا

دلت با چی زنده میشه؟

shole

[دست] آره مفهومش همینه

مینا

نفس مسیح ندارم اما نفس مسیحایی چراا میخوای؟[گل][پلک]