داره نور میاد

نور که میاد

همه سیاهیا باید برن

سایه ها کوچیک میشن

تا زیر پا

له میشنو

فنا میشن

.

..

...

عزیزم

انگاری تو قلبه تو هم داره نور میاد

انگاری دیگه زیاد وقت ندارم

باید برم

یا زیره پات بمونمو

فنا بشم

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
Mina

هنوز دلم جایی حوالی تو مینپد! نه خیالی، نه حالی، جایی حوالی خود خودت، مواظبش باش...!