امروز خيلي حسوديم شد
آخه امروز عکسه يه پسر رو زده بودن به ديوار
حسابي معروف شده بود
همه از اون مي گفتن
بعضي ها يه جوره خاصي ادعا مي کردن
که اونو يکي دوبار ديدن
خوش به حالش
تو جوونيش اين همه معروف شده
منم دلم مي خواد معروف شم
مثل اين پسره
فقط با يه عکس
با يه روبانه سياه

/ 0 نظر / 3 بازدید