دیر رسیدم

چراغ سبز شده

همه دارن رد می شن

انگار بازم من دیر رسیدم

باید وایستم تا دوباره چراغ قرمز شه

اون موقع برم.

/ 3 نظر / 4 بازدید
mina

امیدوارم اون چراغ خراب شه تا برا همیشه سبز بمونه . تا ابد...

شعله

باید عجله می کردی تا به سبزه برسی ولی لفت دادی