دزد و زمینه گرد

این زمین گرد را دوست دارم

زبرا وقتی هم که به من پشت میکنی

باز لبخنده زیبایت

روبروی من است!

...

..

.

برای دزدیدن خنده هات از من

فکر راه دیگری باش

/ 1 نظر / 4 بازدید
M!na

[نیشخند]