زندگیه جهنمی

اگه این زندگی یه ماشینه که

داره با سرعت میره ته دره

بیدارم کن

میخوام پیاده شم

میخوام پرواز کنم

من خلیفه خدام رو زمین

/ 4 نظر / 20 بازدید
سکوت

وقتی از زندگی ماشینی میای پایین که ماشینت پنچر شه وگرنه نمیشه اومد پایین گاهی وقتا پنچر شدن لازمه.ممنون بهم سرزدین.

کاغذ کاهی

زندگیمونو خودمون با خطاهامون نسبت به خودمون و دیگران جهنم میکنیم . کاش ادما یاد میگرفتم رفتار درست چیه اونوقت اینجور جهنم نمیشد همه چی

booya

پرواز؟؟ بال های منو وقتی به دنیا اومدم بریدن..

زمین خورده مغرور

فرمون ماشین زندگیت دست خودته. هی.....بیدارشوپسر.خوابیدن موقع رانندگی ممنوعه.خطرناکه ها.خلیفه خداوخوابالودی.پاشویه آبی به صورتت بزن ودوباره ادامه بده.تااتفاقی نیفتاده پاشو...