اِاِاِ
چرا اِمروز اینقدر عوض شدی
یه دقیقه دست رو چشات نکش
ببینم چیت عوض شده
رنگ لباست که همونه
موهاتم همونجوریه
اِاِ....
گفتم یه دقیقه گریه نکن
ببینم چه تغییری کردی
عینکتم که همون قبلیه
اّاّاّهههههه
تو که همه چیت مثل قبله
پس چیت عوض شده

/ 1 نظر / 3 بازدید
shole

اشک چشماش [گریه]