حوصله

نمی دونم حوصلم تا کجا می کشه

همینقدر می دونم که حوصله خودمو ندارم

بلند بلند نفس می کشم تا صدایه خودمو نشنوم

نمی تونم فکرامو جمع کنم

یه چیزی بنویسم

 

این دل لعنتی باز گرفته

تاوانشم من مجبورم بدم

اینجور مواقع

زورش از منم بیشتره

دستم جلوش بستس

اون برعکسه من تنهایی رو دوس نداره

یکیو می خواد که آرومش کنه

وگرنه اشکه منو در میاره

بیخیالش

من به این اشکا عادت کردم

بزار در بیاره

عوضش مجبور نیستم

از کسی گدایی محبت کنم

آره اینجوری بهتره.

/ 3 نظر / 3 بازدید
mina

تو این موقع ها گدایی نکن محبت خودتو هدیه به دیگران کنی حالت بهتر میشه گوشه گیری کمکت نمی کنه

عروسک خیمه شب بازی

سامی.... اون سوی همه دلتنگی ها کسی ایستاده که بودنش جبرانش همه نبودناس....[لبخند]پس کم غصه بخور(ببین کی داره به کی میگه)[ناراحت] حکایت عشق حکایت جالبی است فراموشدگان هیچگاه فراموش کنندگان را فراموش نخواهند کرد[گل]

موقعی که واسه بدست آوردن کسی می دوی آروم بدو شاید یکی هم واسه بدست آوردن تو میدوه [گل]