صدای رادیو

رادیو رو روشن می کنم

صداشو تا ته می برم بالا

خیلی گوشخراشه

الانه که همسایه ها بیان بریزن در بزنن

الانه که تو جیغ بکشی

الانه که خودمم داغ کنم

ولی آخیش

دیگه غرغر هایه تورو نمی شنوم....

/ 0 نظر / 2 بازدید