تکرار حرفایه تکراری

چرا

نمیشه تکراری

"نمیشه مال هم باشیم"

چرا

هنوزم

میشکنم هربار

با این

جمله تکراری

 

چرا این دل

هنوز

باور نکرده که

دلت

بار سفر بسته

چرا داره

هنوزم

یه دنیا

غصه هو

حرفایه تکراری

 

چرا

توی خیالم

من

می بینم

تورو که

دوسم داری

چرا 

میخوره حرفامو

هنوزم

این

بغض تکراری

.......................................

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید