بلاخره دیشب مرد

(بازپخش)

 

سرمای آخرین باری که بهش دس زدم

رو دستم مونده

آخرین نگاهم بهش کردم

بلاخره بعد چن سال

آروم گرفته بود

با همون لبخندی که همیشه واسه همه داش

خوابیده بود

چه آرامشی.....

در گوشش گفتم بخواب دله من

من دیگه تنها نیستم

"تنهایی" دیگه همیشه پیشم میمونه

...

..

.

دلم واسه دلم تنگ میشه

گریهگریه

/ 6 نظر / 23 بازدید
booya

[ناراحت] دلم واسه هرچی دل ِ که واقعا دل ِ سوخت

Elahe

[لبخند][هورا][هورا][دست][هورا]