یادم هست..... یادت نیست

 

یه روز

که

از رفتنه تو

حرفی نبود

فکری نبود

تویه دلایه

ما دوتا

واسه جدایی

جا نبود

 

نشسته بودیم

منو تو

کنار هم

برای هم

گرفته بودیم

دستا رو

واسه ی هم

بدونه غم

 

یه لحظه هم

نگاهمون

خالی نبود

از گفتنه

دوست دارم

دوره یه شمع

پروانه وار

هی می شدیم

عاشقه هم

 

چقد دلم

تنگه واسه

اون بوسه هایه

لب به لب

حتی واسه

اون خنده ها

حتی زیره

نوره یه شمع

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید