خسته نیستم

سلام از پشته ویترین

..

.....

من خیلی وقته اینجام

نمیگم تنهام

همه هستن

اونا میرنو

یه بهترش جاشون میاد

اما من هنوز اینجام

 

.

.

هر کی میاد خرید

میگه چه بامزه ...

چه مهربونه...

اما باشه مبارکه صاحابش

 

آقایه فروشنده

اون یکی رو بده

...

..

.

بخشیدم همیشه

می بخشمتون

 

غصه نمی خورم که اینجام

انتخاب نمیشم

غصه نمی خورم که دارم می پوسم

.

..

 

یه روزیم می برنم تو موزه

مینویسن مهربون بود

بامزه بود....

اما کسی نخواس تنهایاشو پر کنه

کسی نخواس تنهاییاشو با اون پر کنه..

/ 2 نظر / 2 بازدید
shole

کاش هیچ کس تنها نبود-کاش میشد دیدنت رویا نبود- گفتی پیشم می مانی ولی-رفتی و گفتی اینجا جای ما نبود-سالیان سال تنها ماندم- شاید این رفتن سزای ما نبود-من دعا کردم برای بازگشتت-ولی دستهای تو بالا نبود - کاش روز دیدنت فردا نبود -کاش هیچکس تنها نبود.....

مینا

چرا انقده تنهااااااااا مگه من مردم؟!!! مگه دوس نیسیم؟ مگه دوستا نمیتونن تنهاییای همو پر کنن