می خوام فرار کنم

می خوام از دسته همه فرار کنم

مهمتر از همه از دسته خودم

از دسته فکرام

از اینجایی که وایسادم

از جایی که وایساده بودم

از جایی که قراره وایسم

از همش می خوام فرار کنم

اما کو جا....

کو یه جایی که  من باشمو خودم نباشه....

از خودم بدم میاد

بخاطره خودمه که از همه بدم میاد

من اونی که میگین نیستم

من یه ترسو ام که فقط می خوام فرار کنم

از خودم

از احساسم

از همتون

/ 3 نظر / 4 بازدید
عروسک خیمه شب بازی

گاهی باید فرار کرد از همه از خودت از خودم گاهیی باید رفت بدون هیچ نشونی و نپرسید که مقصد کجاست... عالی بود[گل]

مینا

خودت بهترین چیزیه که میتونی به خودت هدیه بدی عزیزم گاهی یکی میاد که میخواد خودشو به خودت بده اگه خودت نباشی پس به کی هدیه کنه[گل]

shole

بهترین راهو انتخاب کردی اگه تونستی فرار کن [وحشتناک] ولی هر جا بری دوباره خودتو می بینی