باور نمیکنم

دروغ

من هنوز هم به خودم دروغ میگویم

تا باور کنم

همه نبودن هایت را

کاش

این دروغ ها باور کردنی بود ........

/ 4 نظر / 21 بازدید
MarYana

[گل] حالا که همه چیمو از دست دادم.. دیگه بدردم نمیخوره این حرفا.. ولی ممنون.. [گل]

booya

دروغ هم تقلبی شده کجا می فروشند؟ راستش را بگو[افسوس]

ناردانه

من هم به خودم دروغ می گم . هنوز هم دروغ می گم . چشم هام رو می بندم و نقش دروغگو رو سعی می کنم به بهترین شکل روی صحنه ببرم . دروغ ها می گم به این دل. دروغ هایی زیبا . اما نمی دانم چرا باورش نمی شه ؟