رفت و رفتم

ازم پرسید اگه نه بهونه ای داشته باشی واسه رفتن

نه بهونه ای واسه موندن

با خودت چیکا میکنی

یه پک به سیگارم زدم

تو چشاش نگاه کردم

دستاشو گرفتم تو دستم

هنوز گرم بود

گفتم برو تو این قبرستون واسه تو جایی نیس

.....

حالا سالهاس که از دنیای من رفته

/ 7 نظر / 27 بازدید
ساقی

هيچکس با من نيست !...مانده ام تا به چه انديشه کنم...مانده ام در قفس تنهايی...در قفس ميخوانم... چه غريبانه شبي ست... شب تنهايی من!...

.......

هیچ انتظاری از کسی ندارم این نشون دهنده قدرت من نیست مسئله، خسته بودن از اعتمادهای شکسته است که باعث حماقت هامه و...

salome

سلام نبودن هایت آنقدر زیاد شده اند که هر رهگذرى را شبیه تو مى بینم!! نمى دانم غریبه ها “تو” شده اند یا تو “غریبه”!؟!

❤ khatoon ❤

@...............@..........@............@@@@@..........@ @@..........@@......@.....@......@..........@......@....@ @.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@

booya

:| خوب یه وقتایی هم نمیشه چیزی گفت دیگه

shole

هنوزم نوشته هات بوی غم میده شاید یه روزی دوباره برگشتی