دروغ

خسته شدم از بس به خودم دروغ گفتم

تو هم یه دروغی که به خودم گفتم

/ 5 نظر / 3 بازدید
الهه ناز

دروووووووووود. خواهش میکنم. منم خیلی مرسی.[گل]

شعله

منم دروغ گفتم