راضی شدم

مرا انکار کن جانم

اگر بر گونه هایت

ذره ای شادی

میفشاند

منم راضی به انکارم

نگویم در دلم

غم نیست

از این انکار

ولی جانم

فدای ناز لبخندت

شود این دل

هزاران بار

قربانت

مرا انکار کن جانم

/ 2 نظر / 5 بازدید
رها

مرسی عسیسم که اومدی اونیم که گفتی باحال بود کلی خندیدم بازم مرسی راستی سامان اپتم خیلی خوشمل بود مث همیشه

نگار

کسی حال مرا هرگز نفهمید دلیل گریه هایم را نپرسید گناه عالمی را بردم از یاد گناهم را کسی بر من نبخشید قشنگه نه؟؟[نیشخند]