خدامو

در خاطرم هست

فروختمش

در نزدیکترین بازار دست دوم فروشان

اورا به پرمردی بلند ریش

و اکنون

با قابه عکسی از او

به دنبالش

اوارگی میکنم

راهی را که

مقصد ندارد

 

مقصد قابه عکسی است

که اورا در آن خشک کردم

و خاطره ای دروغین خودساخته

که "فروختمش"

/ 6 نظر / 19 بازدید
ازاده

دوست داشتن انسان ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است (اسکات پک) "[گل]

فرانک

سلام سامان جون ...فرانک جون آپه...

booya

مقصد قابه عکسی است که اورا در آن خشک کردم [دست][دست][دست][دست][دست][دست] این عالی بود واقعا[گل]

کاغذ کاهی

اخی متوجه عنوان نشده بودم واسه شعرات هیچ وقت اسم انتخاب نکن شعر باید مفهوم اصلی رو تو خودش داشته باشه .عنوان مال جلد کتابا یا نثره

زمین خورده مغرور

نه...خودتوفروختی. یه ذره دقت کن...ببین جات عوش شده.یعنی یکی دیگه توروخریده وجاتوتغییرداده.دیگه سرجای اولت نیستی.ولی خداهنوزم سره جاشه. بیاهیچ وقت خودمونوارزون به شیطون نفروشیم.