چه خوب شد

نمیدونم خودم گم شدم

یا شما گمم کردین

نمی دونم خودم خواستم گم شم

یا شما خواستین

اشتباه نکنید

نمی خوام از تنهاییم بگم

یا از اشکایی که کسی ندید

می خوام از یه چیز خوب بگم

از خودمو که تو کوچه های تنهاییم پیدا کردم

از یه بچه کوچیک

با همون عادتایه همیشگی

قرقرو

زودرنج

خجالتی

....

(ادامه دارد)

/ 2 نظر / 3 بازدید
shole

همیشه از یه نرسیدن شروع می شه از یه چیز ناباک و با یه سلام کوچک بزرگ می شه

mina

اجازه اجازه [نیشخند] قسمت دومش و کی می نویسی؟[پلک]