کابوس

می دونم این صحنه ها واقعی نیست

اما همش جلو چشامه

تو چمدونتو بستی

داری میری

من پشته شیشیه سالن انتظار پرواز وایسادم

تو اونورش

همش دارم به این فکر می کنم

تو چطوری دستتو گرفتی بالا هو

داری خدافظی می کنی؟؟؟؟

من سرمم نمی تونم بیارم بالا

نگاتم نمی تونم بکنم

دلم کی خواد تصویر وقتی کنارم بودی فقط یادم بمونه

این کابوسو دوس ندارم

/ 2 نظر / 3 بازدید
شعله

فقط گریه می تونه اون لحظه کمک کنه

mina

!!!!!!!!!!!!؟؟؟