نقشه پرواز بعد تو

دود سیگار
دستایی که میلرزه
سرفه های پشت هم
بارون که بند نمیاد
همهمه عابرا
جیغ ترمز
نگاه های گیج
عکس یک زن
زیر بارون
با چتر قرمز
دستایی که نمی لرزه

/ 5 نظر / 98 بازدید
.......

امروز نشستم خودمو سهمیه بندی کنم برا هر کی یه چیزی گذاشتم کنار حالا خودم موندمو یه کاسه خالی.... وقتی فکرم با من نیست مجبورم از نوشته های تو کمک بگیرم [چشمک] بابت اینکه میتونی جای منم بنویسی ازت ممنونم

بانو

برای من تمام این دنیا تمام این شهر یک طرف تو یک طرف خیالت راحت من طرف تو را به آدمهای این دنیا و این شهر نمی دهم....

بانو

[گل][گل][گل][گل][گل]...........

.......

تولدت مبارک پسر[گل]

سیمین تیموری

چقدر سخته که عشقت روبه روت باشه نتونی هم صداش باشی چفدر سخته که یک دنیا بها باشی ... نتونی که رها باشی چقدر سخته که بارونی بشی هر شب ... نتونی آسمون باشی چقدر سخته که زندونی بمونی بی در و دیوار نتونی همزبون باشی چقدر سخته ... چه بدبخته قناری که بخونه اما رویاش حس بیرونه چه بدبخته گلی که مونده تو گلدون غمش یک قطره بارونه چه بدبخته قناری که بخونه اما رویاش حس بیرونه چقدر سخته که چشمات رنگ غم باشه ولی ظاهر پر از خنده ! چقدر سخته که عشقت آسمون باشه ولی آسون بگن چنده ؟! چقدر سخته کلامت ساده پرپر شه نتونی ناجیش باشی چقدر سخته که رفتن راه آخر شه ... نتونی راهیش باشی چقدر سخته تو خونه ات عین مهمون شی ... بپوسی خسته ویرون شی چقدر سخته دلت پر باشه ساکت شی ولی تو سینه داغون شی چقدر سخته که یک دنیا صدا باشی ولی از صحنه ی خوندن جدا باشی ! چقدر سخته که نزدیک خدا باشی ولی غرق ادا باشی چه بدبخته قناری که بخونه اما رویاش حس بیرونه چه بدبخته گلی که مونده تو گلدون غمش یک قطره بارونه چه بدبخته قناری که بخونه اما رویاش حس بیرونه