ندارم.....

تنها یادگاری من از تو

قاب عکسی است

دو نفره

که از تو ندارم..........

/ 3 نظر / 5 بازدید
Mina

هیچ وقت حکم اجرا نمیشه ملکه هم سرشو پایین نمیاره اونی که از تنت جدا کردی قلبت نیس عزیزم [ماچ]

سارا

ملا ممد کیه؟؟:دی مرسی سر زدی سامان خان. شماها میفهمید وقتی بهتون سر میزنم؟؟آخه منم بعد چندوقت دیروز اومدم وبتون:دی راستی ایت پستت خیلی قشنگ بود

رها

...*ღ * *ღ * *ღ * *ღ * *ღ * *ღ * *ღ * ....*ღ * *ღ * *ღ * *ღ * *ღ * *ღ * .....*ღ * *ღ * *ღ * *ღ * *ღ * ......*ღ * *ღ * *ღ * *ღ * .......*ღ * *ღ * *ღ * ........*ღ * *ღ *ااااااااااااااااپممممممممم .......*ღ * *ღ * *ღ * ......*ღ * *ღ * *ღ * *ღ * .....*ღ * *ღ * *ღ * *ღ * *ღ * ....*ღ * *ღ * *ღ * *ღ * *ღ * *ღ * ...*ღ * *ღ * *ღ * *ღ * *ღ * *ღ * *ღ بيا