مرگ

من

جلویه در

با یه چمدون خالی

با کلی خاکستر سیگار و

یه تن که روش خاک نشسته

منتظر تو رو یه صندلی از خودم کهنه تر

احساسم رو می کشم

دود میکنم

 

                                       

 

درد تنهایی

از تنها بودن نیس

از تنها شدنه

 

                                      

 

بعدا نوشت 1 : منتظر مرگ نشسته نه کس دیگه

بعدا نوشت 2 : وقتی از اول تنها باشی با وقتی که تنها میشی فرقه ....

/ 17 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الهام

تنها شدن همون تنها بودن رو میاره که!!!!

هما

درد تنهایی از تنها بودن نیس از تنها شدنه چقدر زیبا نوشتید.[لبخند]

باران 3

من به آمار زمین مشکوک چه عجب چیزی گفت چه شکر حرفی زد گفت:من تنهایم هیچکس اینجا نیست گفت:اگر اشک به دادم نرسد می شکنم اگر از یاد تو یادی نکنم می شکنم بر لب کلبه ی محصور وجود من در این خلوت خاموش سکوت اگر از یاد تو یادی نکنم می شکنم اگر از هجر تو آهی نکشم اندر این تنهایی به خدا می شکنم به خدا می شکنم من به آمار زمین شک دارم چه کسی گفته که این سطح پر از آدمهاست؟

باران 2

نکند هیچکسی اینجا نیســــــــــــــــــــت من به آمار زمین مشکوکــــــــــــــــــــم چه کسی گفته که این سطح پر از آدمهاست؟ من که می گویم نیست گر که هست دلش از کثرت غم فرســـــــوده ست یا که رنجور و غریــــــــــــــــب خسته ومانده ودر مانده براه پای در بند و اســـــــــــــــــــیر سرنگون مانده به چــــــــــاه خسته وچشــــــــــــم به راه تا که یک آدم از آنچا برسد همه آن جا هستــــــــــند هیچکس آن جا نیست وای از تنـــــــــــــــــــــــــها یی همه آن جا هستـــــــــــــــند هیج کس آنجا نیســـــــت هیچکس با او نیســـــــــت هیچکس هیچکـــــــــــــس من به آمار زمین مشکوکم

باران 1

بسمه تعالی من به آمار زمین مشکوکم تو چطــــــــــور؟ اگر این سطح پر از آدمهاســـــــــــــــــــــت پس چرا این همه دلها تنهاســـــــــــــــت؟ بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست چه کسی تنهانیست؟ همه از هم دورند همه در جمع ولی تنهاینـــــــــــــــــــــــــــــد من که در تردیدم تو چطور؟ نکند هیچکسی اینجا نیســـــــــــــــــــــــــت گفته بود آن شاعر : هر که خود تربیت خود نکند حیوان است آدم آنست که او را پدر ومادر نیســـــــــت من به آمار،به این جمــــــــــــــــــــــــــــع و به این سطح که گویند پر از آدمهاست مشکوکم

سها

سلام من فکر کردم میای تو چررررررررررراااااا نیومدی هاااا[عصبانی]

faezeh

قربون تنهایت [گریه]

الهام

وقتی از اول تنها باشی با وقتی که تنها میشی فرقه .... آره هر دوش سخته!!! خیلی سخت!!!