کجایی

کاش یکی بود

می تونستم بهش بگم

حالم بده

بهش بگم کم اوردم

بگم دیگه نمی تونم ادای آدمای قوی رو در بیارم

بگم ....

نه

هیچی نگم

فقط سرمو بزارم رو شونه هاش

خودمو

خالی کنم

/ 0 نظر / 3 بازدید