یه شب مهتاب

شب صورتی با زمزمه لبهات

صبح میشه

خورشید از ته چشمات

عاشقانه طلوع میکنه

باد پاییزی غصه های زرد رو

دور میکنه

زمستون با گرمایه بوسه تو

سرخ میشه

ساعت رو نگاه مست تو

به خواب میره

خالی هایه احساسم

با تکرار تو هیچ میشه

 

بانوی شب های مهتابی

تو کلید رویا های هر شبم میشی

/ 3 نظر / 27 بازدید
قمر الملوک السلطنه بانو

مرسی عزیزم [ماچ]

قمر الملوک السلطنه بانو

چقدر حرف روی دلم مانده است برای تو که حرف نداری....

قمر الملوک السلطنه بانو

انگار پای ثانیه ها لنگ می شود وقتی دلی برای دلی تنگ می شود..