بــــــــــرای خــــــــــــــوانده نشـــــــــــــــدن

من به خط و خبری از تو قناعت کردم / قاصدک کاش نگویی که خبر یادت نیست

نقشه پرواز بعد تو

دود سیگاردستایی که میلرزهسرفه های پشت همبارون که بند نمیادهمهمه عابراجیغ ترمزنگاه های گیجعکس یک زنزیر بارونبا چتر قرمزدستایی که ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 98 بازدید
مهر 96
2 پست
شهریور 96
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
3 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 90
3 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
14 پست
مهر 90
15 پست
شهریور 90
58 پست
مرداد 90
40 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
9 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
18 پست
آبان 89
11 پست
مهر 89
8 پست
مرداد 89
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
24 پست
ترانه
1 پست
دیوانه
1 پست